Odstoupení a Reklamace

 

Odstoupení spotřebitele v zákonné 14denní lhůtě

Formulář ke stažení: Odstoupení spotřebitele Dudlikarna.cz

 

Záruční doba a záruční list:

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy jiná lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím nejdelší lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady zboží způsobené běžným opotřebením (nebo jeho dílů), nesprávným nebo nepřiměřeným použitím výrobku nebo nesprávnou manipulací a skladováním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruku zejména nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Byla-li věc prodávána za nižší cenu, nelze uplatnit záruku na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Reklamace:

Reklamované zboží je možné doručit doporučeně balíkem České pošty nebo kurýrní službou. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Doporučujeme pojistit zboží na hodnotu vraceného zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace přiložte k reklamovanému zboží, prosím, tyto náležitosti:

 1. - jaké zboží reklamujete 
 2. - důvod reklamace
 3. - termín nákupu
 4. - číslo účtu pro případ vrácení peněz
 5. - kopie dokladu o koupi

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě, že by reklamace nebyla uznána, platí zákazník náklady i na dopravu zpět k němu. V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, zašleme Vám opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady spolu s náhradou účelně vynaložených nákladů při uplatňování práva. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamace přepravních služeb:

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Zkontrolujte si proto hned při předání před dopravcem, zda není zásilka viditelně poškozena (pomačkaný, roztržený, rozmočený obal, apod.) a pokud zjistíte vady, ihned sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte (případně nás ihned kontaktujte). Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka nebyla dobře zajištěná.

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.